Foto puzzle

Napravite Photo Puzzle poklon od odabrane fotografije, upakovan u prigodnu kutiju sa istom fotografijom na kutiji. Slagalica je formata A4, sačinejna od 120 delova koji će Vas i u obliku srca zabaviti dok sklapate slike svog života. Poklonite je  sebi i dragim osobama.

Foto puzzle  Puzla srce

Za kolaž fotografiju na Photo Puzzlama možete poslati samo jednu fotografiju ili već gotovu kolaž fotografiju koju ste sami napravili ili do 6 fotografija koje će mo za vas besplatno pretvoriti u kolaž fotografiju.

Primeri kolaž fotografija za A4 format:

 Foto Puzle sa jednom fotografijom Foto Puzle od kolaža dve fotografije Foto Puzle od kolaža tri fotografije

Foto Puzle od kolaža četri fotografije Foto Puzle od kolaža pet fotografija Foto Puzle od kolaža šest fotografija 

Primeri kolaž fotografija za srcoliki format:

Foto Puzle u obliku srca od jedne fotografije Foto Puzle u obliku srca od kolaža dve fotografije Foto Puzle u obliku srca od kolaža tri fotografije