Fotografije - riznice uspomena

Bez obzira na najezdu digitalnih fotoaparata i slika koje se gomilaju bez reda i rasporeda u neograničenoj memoriji kompjutera i DVD-ja, svakih nekoliko meseci odaberite za razvijanje desetak fotografija koje ćete pohraniti u svoju riznicu uspomena. To ne mora da bude samo običan foto-album s fotografijama i njihovim opisom, možete krerati Photo book ili Wedding book ili taj arhiv može da se nalazi na zidu dnevnog boravka kako bi svaki posetilac mogao na trenutak da otplovi u delić vaše prošlosti. A za koju deceniju i sami ćete moći da uđete u vremensku kapsulu i sa setom, ali i osmehom, posetite mlađe dane.

Delom foto-album, delom dnevnik ili spomenar, delom porodična istorija, delom umetničko delo, ovakve uspomene projektuju vaš smisao života na pristupačan i ličan način. One su i zabeleženi memoari za buduće naraštaje, više srodni umetničkom delu nego običnom foto-albumu. Stvaranje albuma s uspomenama kreativan je proces kao stvaranje knjige.